Biodiesel kan nu tillverkas av matavfall

En forskargrupp på universitetet i Córdoba har tagit fram en metod för att tillverka biodiesel av matavfall.

Användningen av biobränslen har utvecklats avsevärt de senaste åren. Dock kommer 95% av biobränsleråvarorna från ätliga grödor som palm-, soja eller rapsolja. Det innebär att produktionen av biologiska bränslen kan påverka livsmedelskedjan och miljöbalansen på grund av intensiv markanvändning.

Men nu har forskargruppen i Córdoba lyckats tillverka biodiesel från fettsyrorna i restaurangavfall. De har också lyckats att minska processtiden för att omvandla fettsyrorna från 60 till 20 minuter, genom en reaktion som kallas transesterfiering, där ultraljud används i processen. Den konventionella tekniken använder värme och omrörare och har ett kontinuerligt energibehov. Den nya metoden ger samma resultat men på kortare tid och till betydligt lägre energiåtgång.

Forskargruppen konstaterar också att den stora mängden matavfall är ett mycket kostsamt miljöproblem och avfallshanteringen en stor belastning för kommunerna. ”Den olja vi har fått fram kommer dels från lipidinnehållet i den kasserade maten och från redan använda oljor, fetter, kött och fiskolja. Efter bearbetning kan den erhållna biodieseln användas i kommersiella motorer” berättar Pilar Dorado, ansvarig för forskningen universitetet i Córdoba.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) går ungefär en tredjedel av världens livsmedelsproduktionen förlorad eller slösas bort, detta motsvarar 1.300 miljoner ton per år.

Forskningen har genomförts som en studie i projektet “Design av bioraffinaderi genom återvinning av avfall från livsmedelssektorn” som har initierats av det spanska ekonomi- och näringsministeriet och ingår i interreg-avtalet för gränsöverskridande samarbete i Spanien och Portugal ”POCTEP”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.