Prenumerera på nyheterna

Många oklarheter tvingar Kyrkorådet att agera

Efter vårens ajournerade årsstämma som har följts av en fortsättning plus konstituerande möten har det tagits beslut om att titta på historiken. Det finns helt enkelt för mycket frågetecken och oklarheter om verksamheten följt församlingsordningen vid Svenska kyrkans församling på Costa del Sol. – Vi vill vara en helt transparent kyrka. Förutom att stämman har utsett en intern revisor har det även tagits beslut om att det ska utses en extern revisor som ska titta på historiken.

– Det har varit en tuff period och för att göra en nystart behöver vi även få klart för oss vad som fungerat och inte fungerat. Vi behöver göra det, förtydligar Mikael Perman.

Perman som varit ordförande i kyrkorådet senaste månaderna befinner sig i en överlämningsfas fram till att kyrkorådet träffas den 29 april då Cecilia Adolfsson tar över som ordförande.

Enligt valberedningens förslag och dagordning till årsstämman fanns det ett förslag i paragraf 14 att kyrkorådet får stämmans uppdrag att upphandla en extern svenskspråkig revisor som får i uppdrag att revidera 2021, men också perioden 2018 t o m 2020.

I en skriven e-post från Mikael Perman till Svenska Magasinet är meningen ”men också perioden 2018 t o m 2020” borttagen och ersatt med ”men också titta på historiken”.

Komplicerad
Som Svenska Magasinet tidigare har berättat finns det många frågor kring församlingens verksamhet de senaste åren. Det är något som Mikael Perman håller med om.
– Vi lider mycket av historien och det som varit. Men trots det anser jag att vi kommit långt på vägen och har styrning på verksamheten. Jag vill ge ett stort beröm till kyrkorådet och det nuvarande prästparet Anders och Ulrika som alla har jobbat hårt senaste tiden.

Söndagen den 28 mars återupptogs årsstämman vid församlingen av Svenska kyrkan på Costa del Sol efter att den ajournerades 28 februari.

Hade du på känn att situationen var komplicerad när du lät dig väljas till ordförande?
– Jag var medveten om att situationen var komplicerad. Under mina få månader har det varit lika många möten som det normalt är under ett år.

Misskött ekonomi
Tidigare genomlysningarna från Mannheimer Swartling och Grant Thornton visar att mycket kontanter har varit i omlopp. Och kritik mot hur kyrkorådet hanterat församlingens medel. Det gäller misskötsel av ekonomin vilket har gjort att kyrkan har gått back, och brist på transparens och insyn.

Den nuvarande t f kyrkoherden Anders Stenbäck sa vid en tidigare intervju i Svenska Magasinet att kyrkans församling på Costa del Sol ska synkroniseras med regelverket. Då handlar det också om att göra allting rätt och rätta till tidigare fel.

”Svenska kyrkan skulle inte kunna leva vidare om man inte ordnar upp grundförutsättningarna med formalia. Det behövs goda förvaltningsordningar, transparens, mer tydliga uttryck, attestordning och arbetsordningar. Alternativet hade varit att inte göra något alls. Men då hade vi inte kunnat bedriva något församlingsliv” sa den nuvarande t f kyrkoherden Anders Stenbäck i januari.

Den stora knäckfrågan är ansvarsfrihet för 2019 och ansvarsfrihet för 2020?
– Egentligen ingen knäckfråga eftersom stämman gav ansvarsfrihet för styrelserna både för 2019 och 2020. Eftersom så många oklarheter återstår är det bra att stämman ändå beslutade att utse en extern revisor för att granska vad som har hänt och inte hänt. Det är ett bra beslut av stämman, säger Mikael Perman.

Medlemsintäkter
Svenska Magasinet har tagit del av en promemoria av en extern yrkesrevisor som anlitades av ett tidigare kyrkoråd. Promemorian består av en skriven e-post daterad 20 februari 2020 som innehåller omfattande kritik mot hur verksamheten hade skötts.

Det antyddes att församlingen gick utmärkt 2019. Fullsatta evenemang och många besökare. Nog borde detta ha inbringat en och annan euro. I stället ett negativt resultat på 44.000 euro och kostnader som hade utvecklats negativt jämfört med budgeten. Bland annat sjönk medlemsintäkterna med 60 procent för 2019 vilket var lägre än budgeterat.

Svenska Magasinet har även bett om att få ett klargörande om det ekonomiska resultatet för 2020. Någon exakt bekräftelse har inte lämnats. Enligt uppgifter skulle det röra sig om ett negativt resultat på över 70.000 euro.

Under flera år var det spenderbyxor på av församlingsmedlemmarnas pengar av kyrkoråd. Det finns frågetecken om köpen följt stadgarna inom kyrkligt arbete. Församlingen köpte in två personbilar till det dåvarande prästparet Mikael Jönsson/Lena Ottosson till ett inköpspris av 42.848 euro till fritt förfogande. Kyrkorådet beslutade även att församlingen skulle bekosta Lena Ottossons grundutbildning till terapeut med 100.000 SEK. Det var förmåner till anställda som skolavgifter och resor.

Hur ser kyrkorådet på detta?
– Vi tycker också att det ser konstigt ut, det är svåra frågor och det är därför stämman utsåg den externa revisorn som gör en ordentlig granskning. Det tycker vi är bra.

Var finns bilarna idag?
– Den ena bilen används idag av kyrkan. Var den andra bilen befinner sig är fortfarande oklart.

Hur ser ekonomin ut idag?
– Församlingens ekonomi har varit väldigt ansträngd och är idag stabil, svarar Mikael Perman.

Till stor del beror det på att församlingen på Costa del Sol nyligen mottog ett pandemibidrag på en miljon SEK. Bidraget är dock inte alls avsett att användas för förlusttäckning för åren 2018 till 2019. Det är helt kopplat till pandemin från mars 2020 och framåt.

Pandemibidraget kommer lägligt?
– Det är ett välkommet bidrag. Församlingen har nu en stabil ekonomi med hjälp av bidraget och andra stora insatser bland annat att minska kostnader i församlingen. Vi har vidare ett mycket bra samarbete med SKUT (Svenska kyrkan i Utlandet).

Hantering av pengar
Promemorian från 20 februari 2020 tar även upp många småkvitton avseende gjorda kontantköp, kassarapporten och kollekter som registrerats på okänd månad. Vigslar betalades kontant och inte förskottsvis via banköverföring. Många handlingar saknade attest.
Även den bokföringsansvariga hade under flera år i samband med årsbokslut lämnat listor med återkommande punkter under rubriken ”Att åtgärda”, som inte hade åtgärdats. Det handlar om allvarlig kritik mot styrelsens hantering av pengar, rapportering och bokföring med att underlag saknas.

20 februari 2020
Trots kritiken i PM:et så fick styrelsens ledamöter den gången ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 av samma externa yrkesrevisor som hade anlitats av kyrkorådet men däremot inte av stämman. Det framkommer i revisionsberättelsen daterad 20 februari 2020 som Svenska Magasinet har läst.

Observera att en särskild PM upprättades av den externa yrkesrevisorn samma dag, den 20 februari 2020, som denne undertecknade sin egen revisionsberättelse. Denna PM föredrogs inte vid stämman, enligt protokollet.

Däremot kunde inte den av stämman den 17 februari 2019 utsedde revisorn tillstyrka ansvarsfrihet och rekommenderade i stället att skjuta på årsstämman den 1 mars 2020 för att i stället inhämta extern sakkunskap. Dessutom hade fyra medlemmar skickat in en skriftlig reservation mot beslutet att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

”Vi reserverar oss mot beslutet och anser att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet” står det i den skriftliga reservationen daterad 1 mars 2020 och inlämnad av fyra medlemmar.

Det finns en hel del frågetecken från perioden med Mikael Jönsson som kyrkoherde och ensam firmatecknare. Enligt församlingsordningen är det ett uppenbart brott att utse endast en firmatecknare.

Har ni varit i kontakt med Mikael Jönsson?
– Nej jag kan inte säga att vi har någon konversation men det har varit en del e-mail.

Hur ser kyrkorådet på det anställningsavtal som församlingen tecknat i april 2019 med den kvinna som nu tvingats gå till domstol för att få sina förmåner efter uppsägning?
– Vi menar att avtalet med kvinnan inte tecknats på rätt sätt. Frågan kommer att komma upp i arbetsdomstolen.

Enligt uppgifter till Svenska Magasinet ska församlingen ha gått i borgen för hennes hyreskontrakt vilket godkändes när stämman den 1 mars 2020 gav ansvarsfrihet för 2019. Nu ska det tilläggas att kvinnan har blivit vräkt från bostaden efter uppsägningen från kyrkan. Svenska Magasinet har tidigare berättat att den personen har stämt församlingen.

Hur ser kyrkorådet på det?
– Det är så klart tråkigt att komma i konflikt med en tidigare anställd.

I Grant Thornton tidigare revisionsrapport och granskning nämns en fastighet som församlingen betalt utgifter för. Det gäller en försäkringspremie som församlingen betalat till Axa under 2019 för fastigheten i La Colonia 27. Fastigheten är just nu ute till försäljning för över 300.000 euro. Enligt uppgifter ska den tidigare ägaren haft för avsikt att ge fastigheten till Svenska kyrkan eller Svenska skolan. Lagfarten är skriven på ett fastighetsbolag i Madrid.

– Eftersom Grant Thornton inte fick tillgång till alla dokument är det viktigt att vi tittar närmare på detta, säger Mikael Perman.

Det kan även tilläggas att en tidigare kassaförvaltare vid församlingens tvingades avgå efter ekonomiska oegentligheter där pensionspengar, cirka 100.000 SEK, som tillhörde en medlem i församlingen har försvunnit. Vad det utvecklar sig till återstår att se.

T f kyrkoherde
Anders Stenbäck fortsätter som t f kyrkoherde fram till maj månad då han och Ulrika Stenbäck, diakon, återvänder till södra Thailand där de är placerade. Stenbäck har varit på Solkusten sedan november på lån.
Vikarierande kyrkoherde till sista juni blir Åsa Ström Broman, som är kyrkoherde för den mobila verksamheten i Sydamerika.

Finns det några namn inför hösten?
– Rekryteringsprocessen har inletts. Arbetet pågår för fullt och verksamheten ska vara i full gång i höst. Förhoppningsvis kan vi åter resa fritt till sommaren/hösten och då är alla hjärtligt välkomna.

Mikael Perman sprider lovord över prästparet Anders och Ulrika Stenbäck.
– De har visat ett otroligt engagemang liksom det nuvarande kyrkorådet. Arbetsinsatsen har varit stor och det har fattats många kloka beslut. Jag är mycket stolt att ha fått förmånen att arbeta med dem under denna korta tid och kan bara ösa beröm över dem.
– Det är mycket positivt som händer nu. Det som gäller är transparens, tydliga uttryck, attestordningar och strukturer i verksamheten.

Advokat
Närmast ska en intern revisor samt en extern revisor revidera 2021, men också titta på historiken, skriver Mikael Perman i en e-post. Vad konsekvenserna blir av detta återstår att se.

Samtidigt har en grupp medlemmar i församlingen vänt sig till advokat Göran Rise och bett honom granska kyrkorådets medelsförvaltning för 2019.

Har ni hört något om hans utredning eller talat med honom?
– Ju fler krafter som vill få klarhet i vad som hänt desto bättre. Även denna utredning tar vi gärna in i den externa revisionen om Göran tillåter detta, säger Mikael Perman avslutningsvis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.