Prenumerera på nyheterna

Revisionsrapporten som kyrkorådet ska ta ställning till

I söndags hölls det första delmötet vid den ordinarie årsstämman vid Svenska kyrkans församling på Costa del Sol. Igår följde ett konstituerande möte där några personer i kyrkorådet fick i uppgift att analysera revisionsrapporten som är utförd av Grant Thornton S.L.P. av Iglesia Sueca Costa del Sol daterad den 24 februari 2021 avseende räkenskapsåret 2019.
Hur kommer ni att agera?
– Närmast ska revisionsrapporten analyseras noggrant. Vi har utsett ett par personer i kyrkorådet som ska analysera den i lugn och ro till nästa kyrkorådsmöte om ett par veckor, säger ordförande Mikael Perman till Svenska Magasinet.

Kommer kyrkorådet få ansvarsfrihet för 2019?
– Vilket beslut som tas kommer upp på mötet vid årsstämman 28 mars. Vi hade första delen i söndags. Andra delen blir den 28 mars. Ambitionen är att analysen ska vara klar till dess. Vi vet ju inte vad som kan komma upp.
– Det är ett seriöst arbete vi gör, och vi behöver lugn och ro. Efter det kommer vi att svara.

I söndags valdes delvis en ny styrelse, på ett eller två år. Ordföranden Mikael Perman valdes på två månader, mars och april.
– Jag är invald på två månader, mars och april. Jag jobbar heltid och detta tar mycket tid. Jag vill dra in vissa saker till land innan jag slutar, säger Mikael Perman.

Valberedningen har fått i uppdrag att hitta lämpliga namn som ny ordförande, något som presenteras 28 mars, då andra halvan av årsstämman hålls.

Ett par personer i kyrkorådet har alltså nu mottagit revisionsrapporten som ska analyseras i detalj. Vad är det då kyrkorådet ska ta ställning till?

Stort antal oegentligheter
Svenska Magasinet har läst rapporten, något som ett antal sakkunniga också har gjort. Och det är en hel del som kyrkorådet ska ta ställning till.

Revisionsrapporten som är utförd av Grant Thornton S.L.P. av Iglesia Sueca Costa del Sol daterad den 24 februari 2021 avseende räkenskapsåret 2019 visar ett stort antal oegentligheter.

Revisionsrapporten visar bland annat att det inte finns någon ordentlig årsredovisning.

Bland annat framkommer det att den tidigare kyrkoherden Mikael Jönsson tecknat ett tilläggsavtal i församlingens namn med en anställd. Den personen har nu stämt Svenska kyrkans församling på Costa del Sol och kräver över 94.000 euro för kontraktsbrott. Hur kommer kyrkorådet att agera?

Vidare saknas det konkreta uppgifter om caférörelsen i revisionsrapporten. Den är öppen för allmänheten och på så vis momspliktig.

Enligt den spanska skattelagstiftningen är kyrkan skyldig att deklarera och betala skatt. Då föreningen tydligen fått bidrag från SKUT skall deklaration även ske i Sverige. Sannolikt har SKUT gjort ”arbetsgivaranmälan”, menar en ekonomisk talesperson som Svenska Magasinet varit i kontakt med.

Enligt bokföringslagen krävs det redovisning med fullständiga allegat, deklarationer, vilka ska förvaras i tio år.

Granskar man revisionsrapporten ytterligare framträder misstankar om bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Men det räcker inte..

Även misstankar om förskingring kan komma upp då det av revisionsrapporten anges en kassabehållning på drygt 74.000 per den 31 december 2019. Var den kassan i verkligheten finns är oklart. Var är pengarna?

Den tidigare kyrkoherden har dessutom uppgett för myndigheterna i Sverige att han är skriven på en adress i Torremolinos. Den adressen går till ett stängt vandrarhem. Enligt folkbokföringslagen ska en person vara skriven där personen bor.

Kan det bli aktuellt att styrelsen gör en polisanmälan? För att skydda sig själva mot misstankarna medhjälp? Kan det bli aktuellt att begära kvarstad på vissa personers tillgångar?

Brist på underlag
Den svenske advokaten Göran Rise har följt utvecklingen på nära håll under lång tid. Han pekar flera punkter i revisionsrapporten.

– Allmänt kan särskilt noteras att rapporten anger att kyrkorådet i församlingen inte kunnat i brist på underlag lämna några upplysningar eller information överhuvudtaget till grund för rapporten. Redovisningen är grovt felaktig och jag skulle vilja säga att grovt bokföringsbrott föreligger.

Ansvarig för bristerna är kyrkorådets medlemmar för 2019 inklusive kyrkoherden Mikael Jönsson som självskriven ledamot i rådet.

– Fråga om grov trolöshet mot huvudman (mot Församlingen) kan också föreligga för medlemmarna i kyrkorådet som ytterst bär ansvaret för den ekonomiska redovisningen och att den uppfyller gällande rätt.

Rapporten innebär att någon årsredovisning för 2018 inte kan ligga till grund för revisionen då den helt enkelt saknas. Ingående balanskonton för 2019 går därför inte att verifiera.

– Vidare är huvudboken för 2019 undermålig. I rapporten är angivet att inga separata verifikationer finns för bokade utlägg utan dessa är sammanslagna på olika konton. Ett konto kallat donaciones de la Iglesia med en minuspost av 21.982,49 och ett konto för combustible de coche y parking med 5,657,07 och ett för telefono movil med 8.037,72.

Av revisionsrapporten framgår att inte ens församlingens tillgångar i form av fastighet/lägenheter går att verifiera.

Revisionsrapporten visar att det saknas uppgift på fastigheten på Colonia San Juan Street nr 17 i Fuengirola.
– Under 2015 köpte församlingen två personbilar för 42.848 en Renault Zen och en Kia Sportage, varav det saknas underlag för en av bilarna. Därtill har avskrivningar av tillgångarna gjorts felaktigt, säger Göran Rise.

Underlag saknas för utbetalningar på 30.140,83 euro som särskilt uppmärksammats, utöver flera utbetalningar utan underlag. Av dessa utbetalningar är flera noterad på hustrun till den tidigare kyrkoherden och en till El Colegio Sueco (Svenska skola i Fuengirola) samt en på kyrkoherden själv.

Beloppet utlägg är totalt 54.964,24 som inte är verifierade.

Revisionsrapporten anger att församlingen saknar regelverk för verifiering av gåvor som kollekten. Någon kontroll är omöjlig att genomföra då inga underlag finns.

Läs tidigare artikel: Omfattande brister i församlingens räkenskaper

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.