Åtta av tio spanska ungdomar tror inte på en bättre framtid

av | jun 6, 2022

Tristess, hopplöshet, ointresse, trötthet, apati, koncentrationsproblem, problem med att äta och sova, rastlöshet och aggressivitet. Det kännetecknar många ungdomar i det moderna Spanien där åtta av tio personer i åldern 15 till 29 år inte tror på en bättre framtid. 15 procent av de spanska ungdomarna konsumerar antidepressiva läkemedel utan att söka professionell hjälp. Det visar en färsk undersökning och barometer från Centro Reina Sofía.

Det är ungdomsbarometern där hälsa och välmående har undersökts på uppdrag av stiftelsen Fundación FAD Juventud. Till grund för undersökningen ligger 1.500 intervjuer.

20 procent behåller sina känslor för sig själva.

Mer än hälften (53 procent) har konsumerat antidepressiva läkemedel någon gång de senaste månaderna. Och 15 procent gör det regelbundet. Majoriteten föredrar psykofarmaka.

Den andra trenden som är tydlig är att antalet ungdomar med självmordstankar ökar. 35 procent har haft dem till ett eller flera tillfällen. Nio procent går med självmordstankar regelbundet.

– Vi ser en betydande ökning jämfört med 2019, konstaterar författarna till studien. Dessutom är förändringen mellan 15 och 19 år oroande där ungdomar med självmordstankar har ökat från 5,5 procent 2019 till 12,3 procent 2021.

Läs mer: Spanien just nu – Den tysta pandemin

Ungdomar bekymrar sig över arbete eller utbildning, den personliga ekonomin, hälsa och familjeförhållanden.

Den goda nyheten i undersökningen är svaret på frågan vad ungdomar gör för att hantera stress.

– Det är att gruppen som idrottar ökar. Men det är oroande att gruppen som inte söker hjälp växer. Trenderna är inte särskilt olika mellan pojkar och tjejer, säger Anna Sanmartín, vid Centro Reina Sofía.

Föräldrar uppmanas att vara uppmärksamma på sina barn, lyssna på dem och bygga broar.