Golfsporten är betydelsefull för Cádizprovinsen

av | mar 3, 2022

Ordföranden för Diputación och chefen för turistrådet, José María Román, presenterade i måndags slutsatserna av studien ”Analys och socioekonomiska effekter av golfturism i provinsen Cádiz” på Villanueva golfbana i Puerto Real. Studien har genomförts av turistkonsulten Adeitur, där de 20 golfbanorna i provinsen analyserats.
Enligt analysen har golfturismen en uppskattad omsättning på 774,2 miljoner euro per år, inklusive den direkta, indirekta och inducerade effekten, på Cádiz ekonomi. Om man bara tar hänsyn till golfturismens direkta ekonomiska effekter, skulle denna siffra ligga kvar på 389 miljoner euro per år i provinsen Cádiz. På samma sätt skapar det runt tusen jobb i provinsen.

José María Román (bilden) berättade att det är främst besökare från Storbritannien, Tyskland och de nordiska länderna (Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island). Efterfrågan på golfturism i Cádiz representerar 15 % av det totala antalet golfturister i hela Spanien. Med andra ord, en av sju personer som reser till Spanien för att spela golf, väljer provinsen Cadiz.

I genomsnitt spenderar var och en av dessa golfturister närmare 122 euro per dag. Och reser dom med tillsammans med någon, stiger kostnad till 255 euro per dag. Detta med hänsyn till att antalet övernattningar i genomsnitt för dessa besökare är cirka nio nätter per resa. Det noteras också en hög lojalitetsnivå gentemot Cádiz som resmål: mer än 65 % upprepar resor till provinsen inom golfturism.

Bland de väsentliga skälen till att välja Cádiz är klimatet. Det uppskattas att månaderna med hög koncentration av golfturism är mars och oktober, även om det är noterbart att många utländska besökare i detta segment väljer höst- och vintermånaderna för att spela.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

När det gäller kompletterande aktiviteter för golfturister, har gastronomi samt aktiviteter kopplade till solen och stranden, en framträdande plats.

Dessa uppgifter är resultatet av en metodik som inkluderar primärkällor, bibliografier m.m. och omfattar från år 2019 till slutet av 2021.

Borgmästaren i Puerto Real, Elena Amaya, tackade organisationen för att ha presenterat denna analys om golfturism på en bana i kommunen Puerto Real som enligt henne, fortfarande är ”okänd” på turistnivå, trots sin stora potential .

Presidenten för Royal Andalusian Golf Federation, Pablo Mansilla, framhöll att Cadiz är den fjärde spanska provinsen, efter Madrid, Barcelona och Malaga, med flest antal förbundsgolfspelare med 10 000 personer registrerade.

Den internationella golfresearrangören IAGTO, kommer att hålla sitt årliga möte 2022 i provinsen Cádiz, från 23 till 25 maj. Då kommer cirka 300 deltagare från tjugo länder att delta. Detta möte kommer att utgöra ramen för workshops och flera affärsmöten i syfte att sälja och marknadsföra Cadíz samt att återupprätta turistförbindelser som lamslagits under pandemin.

Provincial Tourist Board värderar det faktum att IAGTO håller sitt årliga möte i Cádiz som ett utmärkt tillfälle som sätter provinsen i rampljuset som en nyckelmarknad för säsongsanpassning. Researrangörer kan genom att lära känna Cadiz i första person, bidra till att locka nya turister till provinsen inom sitt specialiseringssegment.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});