Så påverkar munskyddskravet röst och hörsel

av | mar 17, 2022

Vi har titt som tätt hört hur munskydd minskar risken för luftburen överföring av SARS-CoV-2-viruset som orsakar sjukdomen covid-19. Men bieffekterna har det varit ganska tyst om. Tills nu.
Det är Nuria Polo Cano, professor i spanska språket, och forskaren Filipa Martins Baptista Lã som skriver om ämnet i The Conversation.

Det finns saknas undersökningar hur munskyddskravet påverkar rösthälsan och i förlängningen det sociala livet. Av 44 studier hänvisar endast en till hur munskydd påverkar rösthälsan medan elva studier handlar om problem med ansiktshuden.

Är vi mer intresserade av vår hud än av rösten frågar sig Nuria Polo Cano och Filipa Martins Baptista Lã.

Det som borde uppmärksammas mer är hur munskyddet påverkar livskvalitet och det sociala liv. Vi borde ägna mer uppmärksamhet åt vår röst och effekterna av munskydd.

Munskydd påverkar först och främst hur lätt det är att bli förstådd. Är du i en bullrig miljö som en bar, talar med en person som inte har samma modersmål, har en främmande accent eller om den som lyssnar har någon grad av hörselnedsättning, så blir talet otydligt med munskydd.

Att det blir svårt att höra beror på vissa konsonanter som exempelvis s, f och x hörs sämre.

För det andra förhindrar munskydd möjligheten till att läsa på läpparna vilket påverkar döva eller hörselskadade personer men även barn och andra som försöker lära sig ett nytt språk. Det påverkar även de elever som kräver större kognitiv ansträngning när läraren undervisar.

Dessutom komplicerar munskydd tolkningen av känslor. Munskydd som FFP2 bidrar till en oregelbunden andning vilket också påverkar talet.

Studier från Brasilien och Chili visar tecken på rösttrötthet efter användning av munskydd. På lång sikt förändras även röstvanorna som att vi pratar långsammare och skriker mer. Och risken för skador på stämbanden ökar.

En undersökning där 297 spanjorer och 261 portugiser deltog och som tidigare inte hade diagnostiserats med någon sjukdom kopplad till rösten visar att det var ett handikapp att bära munskydd och att det påverkade rösten. 16,5 procent upplevde ett större obehag jämfört med att inte bära den.