Bärkassar i baksätet på bilen kan ge dryga böter

av | jun 7, 2022

Att placera shoppingkassar i passagerarsätet eller att lasta andra lösa föremål i bilens passagerarutrymme kan ibland vara det snabbaste, men inte det bästa alternativet. Skälet är att det betraktas som trafikfarligt vid en inbromsning eller en olycka och kan leda till böter på 200 euro.

Det spanska trafikverket DGT förklarar det med den så kallade ”elefanteffekten” vilket innebär att vid en fart på 50 km/h så skall vikten på det lösa föremålet multipliceras med 40. Det betyder att till exempel en bärkasse på 10 kilo kan få en rörelseenergi på 400 kilo. Går det fortare så ökar rörelseenergin i kvadrat i förhållande till hastighetsförändringen, en hastighetsökning från 50 km/h till 100 km/h innebär alltså en fyrdubbling av rörelseenergin och då har 10-kiloskassen helt plötsligt kommit upp i 1.600 kilo.

Därför har Spanien i likhet med alla andra länder regler för hur last som transporteras i fordon skall hanteras. De får enligt gällande regler inte släpa, falla av helt heller delvis, eller röra sig på ett farligt sätt. Dessutom får lasten inte ”kompromettera fordonets stabilitet” eller påverka förarens möjligheter att manövrera fordonet. Brott mot något av dessa föreskrifter kan leda till böter på 200 €.

Placera inte lösa föremål på hatthyllan, de kan bli mycket farliga vid plötslig inbromsning, och de kan också hindra sikten.

DGT rekommenderar att du använder bagageutrymmet för att transportera väskor, ryggsäckar och annat bagage. Även lätta föremål bör transporterar i bagageutrymmet. De tyngsta föremålen bör placeras längst ner och resten av bagaget ovanpå. Fäst dessutom lasten med spännband eller nät. Och spänn fast säkerhetsbältena i baksätena (även om ingen reser i dem), eftersom de i händelse av en olycka hjälper till att förhindra bagage från att komma in i kabinen. Kom också ihåg att ”tung last påverkar fordonets beteende och att överbelastning äventyrar dess säkerhet”.

Ett takräcke eller en takbox kan vara lösningen när bagageutrymmet inte räcker till. Om du använder dem, säkra lasten och kontrollera att den sitter ordentligt fast. Kom ihåg att bilens dynamiska beteende varierar när den är lastad: den är mer instabil, tappar kraft och behöver längre bromssträcka.

Cyklar: Det finns olika typer av anordningar för att transportera cyklar i en bil: tak, drag, på bakluckan och släp. Välj det mest bekväma för ditt fordon. Om cyklarna sticker ut bak måste du utmärka dem korrekt. Källa (inklusive bild): DGT, La Dirección General de Tráfico.