Från nu råder eldningsförbud

av | jun 1, 2022

Från den 1 juni till den 15 oktober råder det eldningsförbud. Det betyder att det är förbjudet att göra upp eld, använda sig av grillar, köra med motorfordon i skogsområden och slänga brandfarligt material som lätt antänds. Brandförsvaret Infoca räknar med en ganska aktiv sommar.
En regnig och blöt vår bidrog till att marken fuktades. Men det betyder också att vegetationen har växt till sig. Med värme torkar den, brinner lätt och blir till ett farligt bränsle.

Det visar sig även i statistiken för våren 2022 där brandförsvaret ryckt ut på dubbelt så många bränder i skog och mark som ifjol.

Kartan härintill från Infoca som gäller för den 1 juni visar att det är hög brandrisk i så gott som hela Andalusien. I de orangefärgade områdena råder mycket hög brandrisk. Längs kusterna är det låg eller måttlig brandrisk.

I Málagaprovinsen är det 498 brandmän som är beredda i händelse av bränder i skog och mark. Även 13 större brandbilar plus 61 terrängfordon för transport och evakuering av människor. Till hjälp har de 41 brandflyg som är stationerade i regionen Andalusien.

Brandförsvaret Infoca uppmanar allmänheten att vara försiktiga.

Följ brandförsvaret Infoca på Twitter så får du dagsaktuella rapporteringar.