Nybyggnationen ökar

Bostadsbyggandet i Málagaprovisen fortsätter att återhämta förlorad mark efter covid-19-pandemin. Men prisökningar och brist på material bromsar utvecklingen något. Under första halvåret inspekterades och godkändes 2.987 nya bostäder vilket var en ökning med 22,17 procent jämfört med samma period ifjol då 2.445 nybyggnationer godkändes av arkitektkollegiet i Málaga (Colegio de Arquitectos). Om vi jämför med […]

Svenska Magasinet