Spaniens krispaket fram till 30 juni

av | mar 28, 2022

Inga omfattande skattesänkningar, i stället bidrag och bonus fram till 30 juni. Det är kontentan i den spanska vänsterregeringen krispaket med stödåtgärder till spanska folket. Stödet är värt 16 miljarder euro.
Manifestationer och demonstrationer som avlöser varandra. Så har det sett ut i Spanien de senaste veckorna.

Premiärministern Pedro Sánchez (bilden) annonserade regeringens krispaket på måndagen i samband med forumet ”Generación de oportunidades” som organiserades av nyhetsbyrån Europa Press och McKinsey&Company.

Sánchez sa när han inledde sitt anförande att Spanien under fjolåret växte med 5,1 procent och att 20 miljoner människor var i arbete. Syftet med åtgärderna som nu införs är att ”skydda tillväxten och skapa nya arbetstillfällen”. Det handlar om sex miljarder euro i direktstöd, tillfälliga skatterabatter samt 10 miljarder euro i krediter.

Några av huvudpunkterna är:

Uppsägningar på grund av kriget ska undvikas. I stället bör arbetsgivare använda sig av flexibilitetsmekanismer.

Bonus på 20 céntimos per liter drivmedel till alla konsumenter. Staten står för 15 céntimos medan oljebolagen står för fem céntimos per liter.

Hyreshöjningar begränsas till två procent till 30 juni.

Minimilönerna höjs med 15 procent.

Ytterligare 600.000 hushåll, totalt 1,9 miljoner, får del av en socialbonus på elektricitet. För småkonsumenter av el hamnar momssatsen på tio procent.

Nya kreditgarantier på 10 miljarder euro införs för att täcka likviditetsbehov orsakade av ökade kostnader av drivmedelspriser och energi. Löptiden för de lån som garanteras av ICO och anståndstiden för de mest drabbade sektorerna förlängs.

Stödpaket på 362 miljoner euro till jordbruket och boskapssektorn och ytterligare stödpaket på cirka 68 miljoner euro till yrkesfiskarna.

Genom en överenskommelse med EU undantas Spanien och Portugal från de reglerade energipriserna och får ett anpassat pris för gas till elproduktion.

Transportsektorn får en rabatt på 20 céntimos per liter drivmedel som inkluderar diesel, bensin, gas och adBlue varav staten bidra med 15 céntimos och oljebolagen bidrar med minst 5 céntimos per liter.

Dessutom kommer det att ges ett direktstöd på 450 miljoner euro till gods- och persontransporter beroende på fordonstyp. Beloppet blir 1.250 euro per lastbil, 900 euro per buss, 500 per skåpbil och 300 per taxi eller VTC, och med ett tak på 400.000 per företag.

Det blir även en förlängning av löptiden för krediter som garanteras av den statliga fonden ICO.

Stödpaketet som gäller från 1 april och fram till den 30 juni väntas att bli godkänt på tisdagen när ministerrådet samlas för möte.

(Foto: Twitter @desdelamoncloa, regeringskansliet)