Asymtomatiska och milda covidfall slipper karantän

av | mar 23, 2022

Spanien tar nu de sista stegen till att covid-19 ska betraktas som en vanlig influensa. Från och med måndag (28/3) kommer inte smittade med asymtomatiska eller milda symtom att behöva vara i karantän. Beslutet togs under gårdagen av landets folkhälsokommission som har uppdaterat dokumentet ”Övervaknings- och kontrollstrategin mot covid-19”.
Därmed tar Spaniens hälsovårdsdepartement de definitiva stegen till att covid-19 betraktas som en vanlig influensa. Även de diagnostiska testerna begränsas till de mest utsatta.

Det blir endast de mest utsatta riskgrupperna som testas positivt som placeras i karantän under sju dagar. Det blir vårdpersonal som bedömer varje person.

Kravet på karantän gäller fortsatt vid äldreboende och sjukhus oavsett symtom. Isoleringen pågår under fem dagar och upphör efter 24 timmar utan några symtom. Även för vårdpersonal gäller karantän men upphör vid ett första negativt diagnostiskt test.

Sedan tidigare har Spanien lyft karantänkravet för anhöriga till smittade personer om de varit vaccinerade.

I fortsättningen kommer diagnostiska tester att koncentreras på riskgrupper och personer över 60 år samt gravida.

Under alla förhållanden är det läkarna som avgör om en patient med lindriga symtom med covid ska genomgå ett diagnostiskt test. Testerna kommer fortsatt att vara tillgängliga för alla vid apoteken.

Statistiken över smittade i coronaviruset SARS-CoV-2 förändras också framöver då den nya strategin går ut på att hitta fall bland riskgrupperna.

Anledningen till förändringarna är flockimmuniteten. Folkhälsokommissionen grundar sina nya beslut på ”de höga nivåer av immunitet som uppnåtts i den spanska befolkningen vilket nu bidrar till en annan strategi med riktade åtgärder mot de mest utsatta samt riskgrupper.

När det gäller kravet på munskydd i offentlig inomhusmiljö gäller det fortsatt i Spanien. Nyligen lyfte Frankrike kravet på munskydd i offentlig inomhusmiljö förutom i kollektivtrafiken och på sjukhus.

Spanien förväntas följa Frankrikes beslut till försommaren.

Läs mer: Överdödligheten i Spanien nära 12 procent