Give Peace a Chance! 5.520 euro insamlade i Nerja

av | mar 21, 2022

5.520 euro blev resultatet av insamlingen ”Give Peace a Chance” i Nerja för Ukraina. Många engagerade sig som sponsorer, musiker, konstnärer och bidragsgivare som samlats hos Fitzgeralds Live Music Bar.
Pengarna skall användas till projektet att med bussar distribuera förnödenheter för vidare transport till Polen. Där finns stor brist på bland annat mat och kläder.

Bussarna tar sedan med sig flyktingar tillbaka från Ukraina till Nerja där det finns behov av logistiska insatser med boende och skola som hög prioritet, enligt ett pressmeddelande från whatsonmedia.

Många flyr utan att få med sig sina personliga ägodelar, så hjälpbehovet är mycket stort.

Insamlingen skedde genom bistånd från Nerja Friends Scandinavia och Nerja4you i samband med St Patrick´s Day och leddes av Tomas Edström, Adrian Fitzgerald och Joe Anderton. De insamlade pengarna överlämnades till Rose Stott som ansvarar för flyktingprojektet i Nerja.

Bildtext: Tomas Edström, Adrian Fitzgerald och Rose Stott.