Inflationen når rekordnivåer i Spanien

av | mar 31, 2022

Priserna stiger med i genomsnitt 9,8% på grund av kriget i Ukraina. Priset på el har fördubblats på ett år och prisökningarna på bensin och diesel drar upp konsumentprisindex på ett sätt som inte har setts på 37 år.

Nu är det inte bara el och bränsle som blir dyrare, utan hela varukorgen påverkas som en följd av detta och att tillgången till vissa råvaror minskar. Den månatliga inflationen under årets tre första månader ligger på 3%.

9,8% är den högsta siffran sedan maj 1985, vi närmar oss tvåsiffriga procentsatser något som bara har skett under 1984 då det var en allvarlig energi- och oljekris. Då hamnade prisökningarna på över 15%, vid den tiden hade Spanien pesetan som valuta och regeringen valde då att devalvera valutan, ett vapen som inte finns i arsenalen idag.

Kärninflationen (som inte inkluderar energi) har stigit fyra tiondelar till 3,4% och det är den högsta siffran sedan september 2008. Men det är totalinflationens 9,8% som är den relevanta siffran för internationella jämförelser.

Ekonomiministeriets analys visar att 73% av ökningen beror på de effekter som kriget i Ukraina orsakar eftersom det har lett till stigande energipriser och brist på råmaterial. Av den anledningen anser de att det är ”bråttom” med att implementera den plan som nyligen godkändes av ministerrådet, den består av 6.000 miljoner Euro och ytterligare 10.000 miljoner i ICO-krediter. Målet är att vända den uppåtgående prisspiralen, dämpa prisökningarna för företag och familjer samt att på kort sikt sänka inflationen till mer måttliga nivåer.

Nu är det inte bara Spanien som har drabbats av krigets konsekvenser, i Tyskland visar de data som publicerades i onsdags att inflationen i mars hamnar på 7%, men det är trots allt nästan 3 punkter under Spanien.

Professorn i ekonomi och företagande vid Universidad Europea, José Manuel Corrales, förklarar att de åtgärder som regeringen antagit i sin plan kan ha ”positiva effekter för att kontrollera” inflationen, även om den till stor del kommer att bero på om kriget fortsätter ”och graden av politisk och institutionell konsensus” som nämnda plan har. Experten förutspår att den genomsnittliga inflationen för året kan nå 7%. Det är en prognos som liknar analyscentret Funcas (6,8 %), som hävdar att tvåsiffrig inflation kan undvikas med regeringens plan.

Men experterna är oeniga och mycket tyder på att priserna kommer att fortsätta den uppåtgående trenden under de kommande månaderna, många analytiker förutspår att vi om några månader kommer att nå en tvåsiffrig nivå på höjningen av konsumentprisindex.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});