Provinsstyrelsen ska spåra vattenläckor och bedrägerier

av | apr 7, 2022

Enligt undersökningar faktureras det i snitt för mellan 130 till 250 liter vatten per invånare och dag. Men vattenförbrukningen ligger på 800 liter vatten per invånare och dag. Provinsstyrelsen satsar en miljon euro för att undersöka 800 kilometer vattenledningsrör.
Vattenbrist är ett av de stora problemen som Solkusten brottas med. Senaste tiden har det regnat, men årsnederbörden minskar.

För att främja hållbarhet genom effektiv användning av vattenresurserna har provinsstyrelsen lanserat en plan i mindre kommuner för att upptäcka vattenläckor i nätet men också att upptäcka och förhindra bedrägerier med pooler som fylls och trädgårdar samt odlingar som bevattnas.

För en miljon euro ska 240 mätutrustningar installeras och övervaka 800 kilometer rör i 77 kommuner med färre än 20.000 invånare. Det beskrivs som den mest ambitiösa planen för att upptäcka läckor och eventuella bedrägerier, säger provinsstyrelsens ordförande Francisco Salado (bilden) när han presenterade projektet tillsammans med den miljöstyrelsens ordförande Cristóbal Ortega.

Projektet är redan klart på 20 platser och de första mätningarna visar ett gap på upp till 75 procent mellan den summan som det faktureras för och vad som i verkligheten förbrukas.