Spanien pressar EU för elpriserna

av | apr 22, 2022

Spanien sätter nu hård press på EU-kommissionen för att få ett lägre pristak på naturgas för elproduktion än det av Bryssel föreslagna 30€/MWh. Spanien hävdar att ett lägre pristak än 50€/MWh inte kommer att dämpa inflationen.

Spanien varnar Bryssel för att om ett tak för naturgaskostnader för att generera el sätts för högt kommer det inte att hjälpa till att lindra den högsta inflationen på 40 år, vilket har stängt fabriker och utlöst gatuprotester. Förhandlingar med EU-kommissionen om den exakta nivån pågår och förväntas avslutas nästa vecka, enligt en hög tjänsteman som är involverad i diskussionerna. Tjänstemannen har bett om att få vara anonym eftersom samtalen är konfidentiella.

Spanien och Portugal förlitar sig mest på billigare förnybar energi, men kraftpriserna bestäms av den dyraste produktionstekniken – som för närvarande är gas. Genom att sätta ett tak för det pris som gaseldade kraftproducenter kan ta ut för det övergripande systemet skulle Spanien sänka kostnaderna för el för alla användare. Regeringen har sagt att den skulle försöka hitta besparingar inifrån systemet för att kompensera de producenter som tvingas sälja med förlust. Åtgärderna skulle potentiellt kunna fungera som ett test för andra europeiska länder, som Frankrike eller Belgien, och för att reformera det övergripande prissystemet på kontinenten (inklusive Sverige).

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez och hans portugisiska motsvarighet Antonio Costa övertygade europeiska ledare i mars att låta dem sätta nivån för att hjälpa till att sänka de höga elpriserna. Men Bryssel vill undvika att ge för mycket konkurrensfördelar till spanska och portugisiska industrier eftersom alla nationer kämpar med skyhöga kostnader, sa tjänstemannen.

Det sällsynta avtalet att tillåta båda länderna att ingripa på deras marknader grundades på en EU-regel som tillåter sådana exceptionella åtgärder under förutsättning att de inte påverkar den gemensamma marknaden.

Spaniens miljöövergångsministerium, som övervakar energipolitiken, har avböjt att kommentera. Kommissionen kommenterade inte direkt detaljerna i förhandlingen, men sa via e-post att den bedömer om de åtgärder som föreslås av båda länderna är i linje med EU:s regler för statligt stöd och reglerna för den inre energimarknaden. De höga gaspriserna för elproduktionen är inte bara ett problem för Spanien och Portugal. Den integrerade europeiska elmarknaden som även Sverige deltar i får den effekten att ett högt elpris i Sydeuropa även påverkar elpriset i hela Europa, ända upp till norra Norrland. Det kallas för marginalprissättning, där det är den dyrast producerade kilowattimmen som sätter priset för all el som produceras inom området.